Vol075真空浴袍秀傲人豪乳33P雪千寻御女郎

Vol075真空浴袍秀傲人豪乳33P雪千寻御女郎

又皇甫士安,晋朝高秀,洞明医术,撰次《甲乙》,并取三部为定。头痛、发热、恶寒者,此太阳表症,标病也。

刺入三分,灸五壮。然伤寒之邪,自外入也。

三曰、汗为心液,汗之过多,液去心空,无所倚根据。 斯二者,乃治瘟疫之大法也,大率当辟邪散气,扶助正气为主。

凡伤寒不思饮食,不可就用温补脾胃药。黑斑而光亮者,热胜毒盛,虽属不治,若其人气血充者,或根据法治之,尚可救。

夫或曰脾土属阴,何以为洛书之中五曰脾土体阴而用阳者也。《千金方》云∶凡饵药之人不可服鹿肉,服药必不得力。

腹中响,气下趋者,欲作泻也。余故曰:治疟之法,断无犯及胸中之阳为第一要义也。

Leave a Reply